Arhivele constituie o parte esenţială şi de neînlocuit a patrimoniului cultural, se precizează în Recomandarea 13/2000 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. Cert este că memoria unui popor se află în cea mai mare măsură în arhivele lui. Problematica unei lucrări, având ca temă "Managementul structurilor arhivistice din Braşov" este de interes şi de actualitate în contextul în care transformările economice, sociale, culturale şi legislative din societate se reflectă şi la nivelul capacităţii ei de a stoca, organiza, prelucra şi furniza informaţie, prin instituţii şi organisme specifice. Tema cărţii are un caracter interdisciplinar, transcenderea domeniilor fiind, de asemenea o preocupare actualǎ a cercetǎtorilor, nǎscutǎ din necesitatea de a rǎspunde cât mai complex şi complet nevoilor de informare ale societǎţii contemporane. De aceea, cartea cuprinde noţiuni, aparţinând domeniului structurilor infodocumentare, biblioteconomiei şi arhivisticii, dar şi managementului şi informaticii.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-330-71338-3

ISBN-10:

3330713380

EAN:

9783330713383

Book language:

Romanian

By (author) :

Știucă (Orlandea) Nicoleta-Angelica

Number of pages:

260

Published on:

2016-12-15

Category:

Language and literature science