A dohányzás következtében 1 milliárdra becsülik az e magatartás következtében elhalálozók számát a jelen században. Az egészséglélektan fontos feladata ezért minél teljesebb képet alkotni az e magatartás kialakulásában, fenntartásában és abbahagyásában szerepet játszó tényezőkről. A Viktor Frankl logoterápia és egzisztencia-analízise által definiált élet értelmessége, illetve annak hiánya évtizedek óta jól dokumentált kapcsolatban van a szenvedélybetegségekkel. A jelen munka célja – a logoterápia elméleti alapjai, valamint a kapcsolódó általános egészséglélektani kutatások áttekintésén túl – az élet értelmessége és a nikotinhasználat közti kapcsolat empirikus vizsgálata. A legfontosabb eredmények a következők: (1) Az életüket értelmetlenebbnek érzők nagyobb valószínűséggel dohányoznak, mint az életüket értelmesebbnek érzők. (2) Az élet értelmessége a nőknél oki szerepet játszik a dohányzói státusz alakulásában, míg a férfiaknál inkább a dohányzás látszik negatívan befolyásolni az élet értelmességének szintjét. Tanulmányunkban részletesen elemezzük a vizsgálatsorozat erősségeit és gyengéit is, illetve a további vizsgálatok lehetőségeit és az eredmények gyakorlati következményeit.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-330-80681-8

ISBN-10:

3330806818

EAN:

9783330806818

Book language:

Hungarian

By (author) :

Konkolÿ Thege Barna

Number of pages:

168

Published on:

2016-11-29

Category:

Psychology