Az írásom címe Komáromi János írói világa és a regényforma lehetőségei, ami a nevezett író prózai szövegeit két irányból közelíti: egyrészt megkísérli leírni a Komáromi-regények sajátosságait, másrészt számot vet a korszak sokszínű regényváltozataival. Irodalomtörténeti szempontból a magyar prózairodalom egy eddig elhanyagolt, figyelemre kevéssé méltatott, de jelentősnek mondható alkotójára hívom fel félévszázados hallgatás után a figyelmet. Komáromi János munkássága a magyar nemzeti tudat ébren tartásának egyik értékes példája, ezen túl pedig az egyik - történelmileg meghatározott - magyar régió, Sárospatak és környéke történelmi és kultúrtörténeti hagyományainak ápolása szempontjából is elsőrendű fontossággal bír. Kutatómunkám célja Komáromi János irodalmi alkotásainak, levelezésének, kéziratos hagyatékának felkutatása, megismertetése, pályaképbe való beépítése volt. Kutatásaim érintik a modernség prózaváltozatainak kérdését, sokszínűségét, azon belül is a népszerű, a lektűr irodalom kérdését, műfaji jellemzőit, az újraolvashatóság lehetőségeit.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-330-80699-3

ISBN-10:

3330806990

EAN:

9783330806993

Book language:

Hungarian

By (author) :

Jaskóné Gácsi Mária

Number of pages:

216

Published on:

2016-11-30

Category:

Language and literature science