Illusionen om det hele menneske

Illusionen om det hele menneske

En undersøgelse af den menneskelige erkendelses udvikling i ontogenesen

GlobeEdit ( 2014-07-08 )

€ 39,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Denne bog er et optryk af et speciale, hvis problemformulering lyder: 'Hvordan fremstår verden for mennesket gennem dets udvikling fra fosterstadie til voksenliv? Dette søges undersøgt via en diskussion af udvalgte perspektiver inden for psykoanalytisk teori og fænomenologisk filosofi. Kan erkendelse bedst forstås som refererende til forskellige modi eller funktionsniveauer alt efter hvilket udviklingstrin individet befinder sig på? Må disse niveauer eller modi i så fald forstås som værende betinget af hinanden, som en stadiemodel?' I bedømmelsen af specialet fremgår bl.a.: 'Der er tale om et usædvanligt originalt speciale, som man kan lære af, selv om man har været i faget i mange år. Specialets problem og analyse vidner om både kreativitet, mod og stor indsigt.' Om opgavens to modeller for erkendelsens udvikling bemærkes, at 'de giver tankevækkende og interessante bud på hvordan verden fremstår fra fosterliv og frem.'

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-48505-9

ISBN-10:

363948505X

EAN:

9783639485059

Book language:

Danish

By (author) :

Eva Pacini

Number of pages:

92

Published on:

2014-07-08

Category:

Theoretical psychology