Bogen beskriver de biologiske og geografiske problemstillinger ved brugen af pesticider og næringsstoffer i landbruget, samt den danske miljøforvaltning og dennes succes på området. Hvert emne beskrives grundlæggende, så landbrugssystemet og baggrunden for den biologiske-, geografiske- og forvaltningsmæssige problemstilling belyses. Udviklingen i forbruget af pesticider og nærringsstoffer i landbruget analyseres herefter for at diskutere konsekvenserne af den danske miljøforvaltning på landbrugets pesticidforbrug. Bogen går tværfagligt til værks, og gør brug af et metodisk mix i analysen, hvor både historik, lovgivning og virkemidler, statistik og komparativ metode danner grundlag for vurderingen af den danske miljøforvaltnings succes på pesticidforvaltningen. Bogen henvender sig til folk med interesse i miljøforvaltning eller som ønsker indblik heri, samt personer med interesse for metodetilgang.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-60954-7

ISBN-10:

3639609549

EAN:

9783639609547

Book language:

Danish

By (author) :

Anders Friis Olsen

Number of pages:

128

Published on:

2014-07-11

Category:

Agriculture, horticulture, forestry, fishery, nutrition