Bērnu ar invaliditāti ģimeņu dzīves kvalitāti bieži vien ietekmē apstākļi, kuri ir saistīti ar īpašo vajadzību apmierināšanu, kas ierobežo šo ģimeņu iespējas apmierināt savas vajadzības. Ģimeņu atbalstam tiek īstenotas valsts aktivitātes, tomēr lielais trūcīgo ģimeņu skaits liecina par ierobežotām ģimeņu vajadzību apmierināšanas iespējām. Darba ietvaros tika īstenots kvantitatīvs pētījums ar mērķi izpētīt bērnu ar invaliditāti ģimeņu dzīves kvalitāti un to ietekmējošos faktorus, akcentējot sociālās politikas lomu dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, ir iespējams identificēt problēmas, ar kurām saskarās ģimenes, kā arī ģimenēm nepieciešamos atbalsta veidus, kas saistīti ar bērnu īpašo vajadzību apmierināšanu. Darba saturs ietver dzīves kvalitātes un ģimenes dzīves kvalitātes konceptu, atbalsta sistēmas raksturojumu, kā arī invaliditātes teorētisku skaidrojumu un pētījumā iegūto rezultātu analīzi. Darbs ir paredzēts visiem, kuru interese saistās ar ģimeņu dzīves kvalitātes izpēti vai ģimeņu atbalsta politikas veidošanu, jo darba saturs atspoguļo ģimeņu dzīves kvalitātes izpētes vadlīnijas un problēmas, ar kurām saskarās bērnu ar invaliditāti ģimenes.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-63259-0

ISBN-10:

3639632591

EAN:

9783639632590

Book language:

Latvian

By (author) :

Jolanta Millere

Number of pages:

244

Published on:

2014-08-11

Category:

Monographies