Rita Strautmane lasītājam piedāvā savu 2011. gadā veikto pētījumu par korekcijas iespējām darbā ar hiperaktīviem pirmsskolas vecuma bērniem. Grāmatā iekļauta ne vien autores veiktā praktiskā pētījuma daļa – autores izstrādātās multimodālās intervences programmas īstenošana un rezultātu analīze, bet arī apkopots apjomīgs jaunāko pasaulē veikto pētījumu materiāls. Tas sniedz iespēju hiperaktīvu bērnu vecākiem un dažādu nozaru profesionāļiem, kas strādā ar pirmsskolas vecuma bērniem, pirmo reizi Latvijā iepazīties ar detalizētu konkrētās problemātikas izklāstu pasaules pētījumu praksē pēdējo 10 gadu laikā, kā arī izprast koriģējošu aktivitāšu nepieciešamību veiksmīgai hiperaktīvas personas adaptācijai sociālajā vidē. R. Strautmanes grāmata ir kā apkopojums, noslēgums sekmīgam – ar izcilību aizstāvētam – darbam Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesionālajā maģistra programmā „Psiholoģija”. Ir patiess prieks redzēt, kā praksi var savienot ar teoriju. Dr. psych. profesore Guna Svence.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-66586-4

ISBN-10:

3639665864

EAN:

9783639665864

Book language:

Latvian

By (author) :

Rita Strautmane

Number of pages:

136

Published on:

2014-06-12

Category:

Practical psychology