Detta är Katolska Kyrkan

Detta är Katolska Kyrkan

- en studie av framställningar i historie- och religionsskolböcker mellan 1840-2011

GlobeEdit ( 2014-08-11 )

€ 64,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Allt sedan reformationen har katoliker och Katolska kyrkan varit föremål för beundran, fruktan och antagonism i ett först protestantiskt och sedan allt mer sekulärt Sverige. Det som många glömmer är att en lagstadgad antikatolicism mellan 1599-1781 stipulerade exil och dödsstraff för svenska katoliker. I många fall kom sådana dödsdommar också att verkställas. Denna studie tar avstamp i efterdaningarna av Gustav IIIs toleransedikt och söker svaret på vilka föreställningar av Katolska Kyrkan som har förmedlats till svenska skolungdomar i skolbokslitteratur mellan 1840-2011. Boken lämpar sig för teologer, historiker, pedagoger, politiker, men även alla de som har ett allmänt intresse för frågor rörande propaganda, Katolska Kyrkan, reproduktion av fördomar och fenomenet antagonism.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-66843-8

ISBN-10:

363966843X

EAN:

9783639668438

Book language:

Swedish

By (author) :

Adam Sabir

Number of pages:

188

Published on:

2014-08-11

Category:

General Humanities