Pētījumā autore pievēršas mācīšanās stratēģijām, kuras izmanto pieaugušie, apgūstot angļu valodu kā svešvalodu tālmācībā. Prasmei mācīties patstāvīgi un efektīvi ir nepārvērtējama nozīme pieaugušo studentu dzīvē, kuriem visbiežāk līdztekus mācībām ir citi nopietni pienākumi un īpaši tiem, kuri izvēlas studēt kādā no neklātienes izglītības formām. Darbā tiek pētītas gan vispārēju, gan konkrētu - valodas prasmju pilnveidošanai domātu - stratēģiju izpratnes veidošanas iespējas paralēli mācību satura apguvei.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-67099-8

ISBN-10:

363967099X

EAN:

9783639670998

Book language:

Latvian

By (author) :

Ilze Norvele

Number of pages:

204

Published on:

2014-08-11

Category:

Pedagogy