Petroleumsloven § 5-3 tredje ledd - en formålstjenlig lovbestemmelse?

Petroleumsloven § 5-3 tredje ledd - en formålstjenlig lovbestemmelse?

En vurdering av bestemmelsen og dens konsekvenser i praksis

GlobeEdit ( 2014-08-07 )

€ 23,90

Buy at the MoreBooks! Shop

I 2011 var det nærmere 500 olje- og gassinnretninger på norsk kontinentalsokkel. I årene fremover skal flere av disse innretningene avvikles og fjernes. Innenfor den norske petroleumsvirksomhet er det derfor økende oppmerksomhet på petroleumsvirksomhetens avslutningsfase og hvem som skal dekke kostnadene ved fjerning av innretningene. Boken tar for seg det subsidiære økonomiske ansvaret som tidligere rettighetshavere i en utvinningstillatelse innehar for kostnader tilknyttet fjerning av olje- og gassinnretninger.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-70427-3

ISBN-10:

3639704274

EAN:

9783639704273

Book language:

Norwegian

By (author) :

Maria Heiberg Løvik

Number of pages:

88

Published on:

2014-08-07

Category:

Law,other