Energieffektivitet i grunne geotermiske systemer

Energieffektivitet i grunne geotermiske systemer

Modellering og analyse av systemet på Ljan skole

GlobeEdit ( 2014-07-16 )

€ 32,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Geotermisk energi er indre energi under jordens overflate. Denne fornybare energikilden finnes overalt og utgjør et enormt energipotensiale. Samtidig er verdens energibehov raskt økende. Utnyttelse av geotermisk energi blir dermed stadig viktigere. Hovedutfordringen er imidlertid å lage effektive og miljøvennlige systemer for denne energikilden. Formålet med denne boken er å vurdere energieffektiviteten til slike systemer. Dette oppnås gjennom en studie av det grunne geotermiske systemet på Ljan skole i Oslo. I dette anlegget kombineres grunnvarme med solenergi for oppvarming av bygningsmassen. Analysen av systemet baseres modeller og simuleringer utført i TRNSYS. Boken er relevant for deg som jobber med prosjektering og drift av slike anlegg. Den er også et bidrag til forskningen på dette feltet, med særlig vekt på modellering av slike systemer.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-71962-8

ISBN-10:

363971962X

EAN:

9783639719628

Book language:

Norwegian

By (author) :

Eirik Straalberg

Number of pages:

104

Published on:

2014-07-16

Category:

Heating,- energy- and power station technology