Denne bog nydefinerer corporate communication som overordnet teori i lyset af den øgede stakeholder-indflydelse, man kan observere på sociale medier – og som mange (men langtfra alle) virksomheder i praksis er begyndt at indrette sig efter i 2014. Bogen foreslår, hvordan teorien bag aktuel virksomhedskommunikation i praksis kan opdateres, så den matcher den nye virkelighed på de sociale medier. Bogen er bygget op om cases fra Telenor, Domino's Pizza, Ryanair og Nestlé, men har fokus på at diskutere, hvilket blik for sociale medier man kan læse frem af de forskellige grene af corporate communication-teorien, der er opstået siden 1990’erne. Læsningen af teorierne bliver suppleret med indsigter om sociale mediers kommunikative potentiale (og udfordringer) fra integreret marketing-teori, CSR-kommunikation og strategisk social-medie-teori. Til slut foreslår bogen en revideret definition af corporate communication, som indbefatter en ny forståelse af omdømmeledelse i lyset af de sociale medier.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-72987-0

ISBN-10:

3639729870

EAN:

9783639729870

Book language:

Danish

By (author) :

Henrik Varmark

Number of pages:

96

Published on:

2014-08-11

Category:

Communication sciences