Den siste piken:

Den siste piken:

En studie av heltinnen i amerikansk og fransk skrekkfilm

GlobeEdit ( 2014-07-16 )

€ 35,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Psycho (1960) og Halloween (1978) er eksempler på pionerer innenfor skrekkfilmsjangeren som har sterke kvinnelige hovedroller. Slasherfilmen er spesielt kjent for dette: Kvinnen er den listige, ressursterke personen som overlever til slutt, og mannen representerer den evneveike som dør først. Visse elementer endret seg når Scream kom i 1996. Denne filmen forandret på noen av rollene og konvensjonene var ikke så nærliggende lengre. På 2000-tallet kom det noen usedvanlig skrekkfilmer fra Frankrike. Disse filmene videreførte arven fra slasherfilmen og innførte nye elementer til formelen. I min masteroppgave ønsket jeg å undersøke de ulike heltinnene i Halloween, Scream, Haute Tension og Martyrs, for å se om de franske filmenes karakterer var like konvensjonsbaserte som de amerikanske. I studien undersøkte jeg heltinnene, antagonistene og ofrenes funksjon i de utvalgte filmene. Analysen min fokuserte på hvordan modningsprosessen til den siste piken bidro i maktkampen mot antagonisten. Masteroppgaven tar utgangspunkt i refleksjoner rundt The Final Girl av Carol J. Clover, The Monstrous Feminine av Barbara Creed og modningsprosessen til heltinnen i skrekkfilm av Sue Short.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-73242-9

ISBN-10:

3639732421

EAN:

9783639732429

Book language:

Norwegian

By (author) :

Stian Buhagen

Number of pages:

80

Published on:

2014-07-16

Category:

Media sciences