Nabadzība Latvijā un Eiropas Savienībā

Nabadzība Latvijā un Eiropas Savienībā

Iedzīvotāju nabadzības līmenis Latvijā un Eiropas Savienībā 2004.- 2012. gadā

GlobeEdit ( 2014-07-14 )

€ 55,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Nabadzība Eiropā ir viens no tiem jautājumiem, kas rada plašu atspoguļojumu masu komunikācijas līdzekļos un ir viena no svarīgākām ES politikas prioritātēm. 2003. gadā ES politikā tika skaidri formulēti mērķi samazināt strādājošo nabadzīgo skaitu kā daļu no Eiropas nodarbinātības stratēģijas par nabadzību un sociālo atstumtību. Lisabonas 2000. gada stratēģija paredzēja redzējumu par sociāli vienotu, kā arī ekonomiski pārtikušu un konkurētspējīgu ES; tās neatņemama daļa ir sociālās atstumtības un nabadzības novēršana. Šīs grāmatas pirmajā daļā autore apskata nabadzības galvenos teorētiskos aspektus, nabadzības cēloņus un sekas. Otrajā daļā tiek apskatīta kopējā ekonomiskā situācija Latvijā 2004. – 2012. gadā, tiek analizēts nabadzības riska slieksnis, nabadzības riska struktūra un dinamika, kā arī Latvijas sociālā politika. Trešā daļa ir veltīta nabadzības riska līmenim ES valstīs. Darbs būs noderīgs visiem, kuru zinātniskā darbība, mācības vai intereses ir saistītas ar nabadzību, tās izplatību vai apkarošanu gan Latvijā, gan ES valstīs.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-73754-7

ISBN-10:

3639737547

EAN:

9783639737547

Book language:

Latvian

By (author) :

Jeļena Ladigina

Number of pages:

132

Published on:

2014-07-14

Category:

Economics