Luthersk prästutbildning vid Makumira i Tanzania

Luthersk prästutbildning vid Makumira i Tanzania

Svenska kyrkans insatser 1942-1982

GlobeEdit ( 2014-08-12 )

€ 35,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Såväl utgångspunkter som förutsättningar för arbetet med teologisk utbildning inom luthersk kyrkotradition i Tanzania har förändrats avsevärt de senaste hundra åren. Missionsinsatserna under förra seklets början inom utbildningsområdet understödde kyrkornas territoriella expansion. Att bedriva undervisning betraktades som en självklar del av missionsuppdraget och var ett sätt för kyrkan att etableras i det omkringliggande samhället. Det var genom ökad kunskap som Afrika skulle civiliseras. Denna utbildningsdiskurs, i vars kölvatten dagens teologiska utbildningssystem ännu befinner sig, innebar i flera stycken en ideologisk, ekonomisk, kulturell och teologisk import av västvärldens ideal. 1960-talets konstitutionella omdaningsprocess i både samhälle och kyrka bidrog till att frågor om kritiskt reflekterande forskningsmiljöer samt ändamålsenliga och kontextuella utbildningar kom i fokus på ett nytt sätt. Arbetet med teologisk utbildning, som i stor utsträckning handlade om en strukturellt etablerad prästutbildning i hela sin bredd, ledde fram till en reflektion kring formerna för och innebörden av ett relevant kyrkligt ledarskap.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-73755-4

ISBN-10:

3639737555

EAN:

9783639737554

Book language:

Swedish

By (author) :

Johannes Habib Zeiler

Number of pages:

72

Published on:

2014-08-12

Category:

Religion / Theology