Cietušā statuss kriminālprocesā ir aktuāla tēma mūsdienu sabiedrībā, jo pašreizējais noziedzības līmenis Eiropas Savienībā joprojām ir nemainīgi augsts, tādējādi aizskarot plašu indivīdu loku – noziedzīgo nodarījumu upurus. Jēdziens „cietušais” nav saistīts tikai ar noziedzību kopumā, bet arī ar pārkāpumiem, kas nav vērtējami kā noziedzīgi nodarījumi, jo ikdienā ikvienam no mums pastāv risks kļūt par upuri. Grāmatas pirmajā daļā tiek analizēti tiesību akti, juridiskā literatūra un tiesas spriedumi par cietušā jēdziena izpratni, cietušā tiesību vispārīgajiem principiem, cietušā statusu pirmstiesas procesā un tiesvedībā, kā arī tiek plašāk izpētīta cietušā speciālā procesuālā aizsardzība. Grāmatas otrajā daļā tiek veikts statistikas datu apkopojums un novērtēts pastāvošais noziedzības līmenis Eiropas Savienībā, kā arī izveidota aptauja par cietušā statusu kriminālprocesā. Grāmatas autore izvirza uz secinājumiem balstītus priekšlikumus, kuru ieviešana pašlaik esošajā tiesiskajā regulējumā uzlabotu un pilnveidotu kriminālprocesa virzību, kā rezultātā tiktu aizsargātas cietušās personas tiesības un intereses.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-74522-1

ISBN-10:

3639745221

EAN:

9783639745221

Book language:

Latvian

By (author) :

Sabīne Kārkle

Number of pages:

104

Published on:

2014-06-25

Category:

Criminal law, Criminal Law Proceedings, criminology