Ekonomiskās krīzes rezultātā aktuāla problēma ir bērnu uzvedība, bērnu saskarsme ar vienaudžiem un pieaugušajiem, pieaug bērnu agresivitāte, kas izraisa dažādas problēmas. Katru dienu mēs vērojam jauniešus, un dažādās situācijās varam konstatēt, ka ne ģimene, ne skola dažreiz nav spējusi nodrošināt cilvēka morālu, garīgu un sociālu attīstību. Saskarsmes prasmju pamati veidojas jau pirmsskolas vecumā un pilnveidojas visā cilvēka mūža garumā. Tā kā galvenā bērnu darbības joma vecākā pirmsskolas vecumā ir rotaļa, tad sociālo un saskarsmes prasmju attīstīšanu varētu saistīt ar bērnu darbību dažādās rotaļās un nodrošināt ar to labvēlīgu attīstošu vidi. Grāmata izstrādāta, lai izpētītu sociālo prasmju attīstību vecākā pirmsskolas vecuma bērniem, pievēršot uzmanību vienam no svarīgākajiem jautājumiem šodien-humānā pieeja pirmsskolā. Grāmatu iespējams izmantot pirmsskolas izglītības iestādes skolotājiem, vecākiem un citiem interesentiem, kam aktuāla piedāvātā tēma.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-75034-8

ISBN-10:

3639750349

EAN:

9783639750348

Book language:

Latvian

By (author) :

Tatjana Artemjeva

Number of pages:

104

Published on:

2014-07-16

Category:

Education, Occupation, Career