Pakalpojumu līgums Kopējā modeļa projektā (DCFR)

Pakalpojumu līgums Kopējā modeļa projektā (DCFR)

Latvijas Civillikuma pielāgošana atbilstoši DCFR

GlobeEdit ( 2014-06-12 )

€ 35,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Aktuāls ir jautājums par Eiropas līgumtiesību unifikāciju, līdz ar to autore darbā ir analizējusi Kopējā modeļa projektu (DCFR), kas ir viens no jaunākajiem Eiropas valstu tiesību unifikācijas dokumentiem un pauž vienota Eiropas valstu tiesību regulējuma izstrādes nepieciešamību un modernizāciju. Autore ir pētījusi DCFR ietverto pakalpojuma līgumu grupu, lai izdarītu secinājumus, vai nepieciešams pielāgot Civillikuma uzņēmuma līguma noteikumus atbilstoši DCFR ietvertajiem pakalpojumu līgumu noteikumiem. Darbā tiek apskatīts pakalpojumu jēdziens un to dalījums, analizēta DCFR pakalpojumu līgumu grupa, lai izvērtētu piedāvāto noteikumu ieviešanas nepieciešamību Latvijas normatīvajos aktos, kā arī veikta pakalpojumu līgumu tiesiskā regulējuma gan Latvijā, gan Eiropas Savienības valstīs izpēte un identificētas problēmas Eiropas vienota līgumtiesību regulējuma ieviešanā. Autore analizē dažādu atzītu civiltiesību zinātnieku viedokļus, galvenokārt izmantojot Eiropas Savienības valstu literatūru, kā arī apskata Eiropas Savienības valstu, Latvijas normatīvos aktus un tiesu praksi.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-76570-0

ISBN-10:

3639765702

EAN:

9783639765700

Book language:

Latvian

By (author) :

Agnese Bulmeistere

Number of pages:

84

Published on:

2014-06-12

Category:

Civil rights, Civil proceeding