Inovatīvo tehnoloģiju ieviešana un izmantošana Siguldas TIC

Inovatīvo tehnoloģiju ieviešana un izmantošana Siguldas TIC

Inovatīvās tehnoloģijas tūrismā

GlobeEdit ( 2014-07-14 )

€ 64,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Pētījuma mērķis bija izvērtēt jaunu tehnoloģiju ieviešanas iespējas Siguldas tūrisma informācijas centrā produkta virzībai tirgū. Mērķa sasniegšanai tika izmantoti gan primārie dati (intervijas, ekspertu aptaujas un anketēšana), gan sekundārie dati (statistika, mājas lapas, zinātnisko žurnālu analīze, grāmatas). Balstoties uz teorētiskajiem un zinātniskajiem materiāliem par inovatīvām tehnoloģijām, tika raksturots Siguldas TIC, dots vērtējums esošajām TIC inovatīvajām tehnoloģijām, izvērtēta inovatīvu un esošo tehnoloģiju ieviešana produkta virzībai tirgū nepieciešamība un iespējas, veicot intervijas ar uzņēmumu pārstāvjiem un aptaujas ar to esošajiem un potenciālajiem klientiem. Pētījuma rezultātā izstrādātas jaunāko tehnoloģiju inovācijas. Praktiski izstrādāta viedtālruņa aplikācija ar integrēto spēli un inovatīvā Siguldas mājaslapa, kuru var turpināt ieviest.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-79642-1

ISBN-10:

363979642X

EAN:

9783639796421

Book language:

Latvian

By (author) :

Ilona Vilciņa

Number of pages:

160

Published on:

2014-07-14

Category:

Technology