Grāmatā ir raksturotas dzirnavas kā industriālā mantojuma un kultūras mantojuma sastāvdaļa. Raksturotas dzirnavu funkcijas un to attīstības vēsture pasaulē, kā arī to iesaiste tūrismā mūsdienās. Izpētītas un novērtētas Latvijas vējdzirnavu un ūdensdzirnavu iesaistes iespējas tūrismā un to loma tūristu piesaistē Latvijas reģionos, balstoties uz tūrismā iesaistīto dzirnavu piemēriem. Pēc ekspertu ieteikuma izvērtētas potenciālo tūrismā iesaistāmo dzirnavu stiprās un vājās puses.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-81178-0

ISBN-10:

363981178X

EAN:

9783639811780

Book language:

Latvian

By (author) :

Dajana Nikoļenko
Ruta Žvals
Ēriks Lingebērziņš

Number of pages:

108

Published on:

2014-06-17

Category:

Other