Elektroiekārtu drošības un tirgus aprites standarti

Elektroiekārtu drošības un tirgus aprites standarti

ES Direktīvas, atbilstības moduļi, apliecināšanas procedūras, tehniskā dokumentācija, sertifikācija, uzraudzība

GlobeEdit ( 2014-06-18 )

€ 69,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Ražošanā un sadzīvē plaši pielieto dažādas elektroiekārtas, kas ir potenciāli bīstamas cilvēka veselībai un dzīvībai. Tādēļ ir būtiski svarīgi nodrošināt to atbilstību drošības standartiem projektēšanā, ražošanā un ekspluatācijā. Grāmatas saturs atbilst LLU lauksaimniecības enerģētikas specialitātes maģistra studiju kursa "Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija" programmai. Apskatīta ražošanas produkcijas atbilstības nodrošināšanas, novērtēšanas un tirgus aprites politika Eiropas Savienībā. Analizētas elektroiekārtu drošības direktīvas, to galvenās prasības un ražojumu atbilstības novērtēšanas, apliecināšanas, sertificēšanas un tirgus uzraudzības procedūras. Katras nodaļas beigās doti kontroles jautājumi zināšanu pārbaudei un kontroldarbu sagatavošanai. Pielikumos doti ES Direktīvu teksti papildus studijām un patstāvīgo darbu izstrādei. Grāmatu varēs izmantot arī elektroiekārtu projektētāji, ražotāji un izplatītāji jaunu ražojumu tehniskās dokumentācijas un lietotāja instrukcijas izstrādei, to atbilstības deklarācijas sastādīšanai un tās apliecināšanai ar CE marķējumu, kā arī elektroiekārtu drošas ekspluatācijas nosacījumu izpildei saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvām.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-81945-8

ISBN-10:

3639819454

EAN:

9783639819458

Book language:

Latvian

By (author) :

Andris Šnīders

Number of pages:

220

Published on:

2014-06-18

Category:

Electricity, magnetism, optics