Tiesas darba efektivitāte civilprocesā

Tiesas darba efektivitāte civilprocesā

Latvijas Republikas salīdzinājums ar ārvalstīm

GlobeEdit ( 2014-06-20 )

€ 35,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Tiesas darba efektivitāte ir būtisks tiesiskās kvalitātes, ekonomikas un sabiedriskās dzīves attīstību ietekmējošs faktors, jo efektīvs tiesas darbs ir priekšnoteikums, lai tiktu īstenotas Latvijas Republikas Satversmē garantētās cilvēktiesības, kā arī citas materiālās un procesuālās tiesību normas. Autors darbā veic tiesas darba efektivitātes analīzi civilprocesā, jo problēmas civiltiesisku strīdu risināšanā rada šķēršļus ne tikai tiesiskuma īstenošanā, bet arī ekonomiskajā attīstībā. Darba mērķis ir analizēt problēmas tiesas darba efektivitātē un tiesiskajā regulējumā civilprocesā, izvirzīt iespējamos juridiskos risinājumus lietu izskatīšanas paātrināšanā, tiesas darba disciplīnas uzlabošanā un birokrātijas samazināšanā. Salīdzinot Latvijas Republikas tiesas procesu ar ārvalstu tiesas procesu, autors salīdzina to valstu pieredzi, kurās tiesas process atbilstoši statistikas datiem kopumā ir efektīvāks un, kur Latvijas Republikai līdzīgās tiesiskās problēmas tiek risinātas atšķirīgi.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-82202-1

ISBN-10:

3639822021

EAN:

9783639822021

Book language:

Latvian

By (author) :

Eduards Lipskis

Number of pages:

76

Published on:

2014-06-20

Category:

Law,other