Studentu pašnoteikšanās kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā

Studentu pašnoteikšanās kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā

Kooperatīvās mācīšanās modelis

GlobeEdit ( 2014-07-14 )

€ 74,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Zināšanu sabiedrības Eiropā veidošanās kontekstā ir svarīgi, lai katrs cilvēks pārzina savas spējas un prot tās pilnībā izmantot, apgūstot jaunas, mainīgos apstākļos nepieciešamas zināšanas un prasmes. Grāmatā izklāstīts kā organizēt studiju procesu, lai studenti apgūtu prasmes izvirzīt mācīšanās mērķus, īstenot mācīšanos un izvērtēt tās rezultātus patstāvīgi. Monogrāfija ietver teoriju izpēti par pašnoteiktās mācīšanās attīstību un pētījuma par kooperatīvās mācīšanās augstskolā ietekmi uz studentu pašnoteikšanos. Grāmata noderēs augstskolu docētājiem, pētniekiem un studentiem. Grāmatā piedāvātais kooperatīvās mācīšanās modelis ir īstenojams arī vidusskolā, tādēļ grāmata noderēs arī skolotājiem.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-83737-7

ISBN-10:

3639837371

EAN:

9783639837377

Book language:

Latvian

By (author) :

Gunārs Strods

Number of pages:

284

Published on:

2014-07-14

Category:

Pedagogy