Det danske samfund har igennem de sidste tre århundreders udvikling og implementering af forskellige frihedsidealer og rettigheder – såsom ytrings-, forenings-, ejendoms- og forsamlingsrettigheder, også lovgivet borgerlige pligter - herunder indføring af stavnsbånd i 1773. Ovennævnte national-pligt eller religiøs-pligt - andre steder i verden, på den ene side og individets fri vilje på den anden side vil være dette speciales fokus under redegørelsen af de danske soldaters motiver for at ville deltage i krigshandlinger. Desuden er det også interessant at kaste lys over den modsætning, hvor soldater på den ene side deltager i krigshandlinger og risikerer eget liv og lemmer for andres ve og vel mens de selvsamme soldater står bag krænkelser af universelle rettigheder, som tilfældet har været eksempelvis i Abu Ghraib fængslet i Irak og ikke mindst den aktuelle sag med tortur af afghanske fanger. Denne sociologiske undersøgelses afgrænsede og præcise problemformulering er som følgende: Hvilke motiver ligger til grund for at individer i et moderne samfund, som det danske, frivilligt vælger at deltage i krigshandlinger?

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-87321-4

ISBN-10:

3639873211

EAN:

9783639873214

Book language:

Danish

By (author) :

Ahmad Issa Durani

Number of pages:

88

Published on:

2014-07-15

Category:

Sociology