Mazkur monografiyada poyabzal detallari uchun polimer-to‘qima (noto‘qima) qatlamli materiallarni olish hamda ularning asosiy kimyoviy, fizik-mexanik va gigiyenik xossalari keltirilgan.Mualliflar tomonidan termoizolyatsion poyabzal detallari uchun polimer-tо‘qima (notо‘qima) qatlamli materiallarni yaratish, struktur, fizik-mexanik va ekspluatatsion xossalarini aniqlash, ular asosida poyabzal konstruksiyasi va texnologiyasi ishlab chiqilgan. polietilen, polivinilxlorid pardalari, paxta, poliefir, poliamid trikotaj matolari asosida mustaxkamlangan gidroizolyatsion kо‘p qatlamli materiallar yaratilgan; ignasanchish usuli bilan dag‘al tuya junidan notо‘qima mato yaratilgan va trikotaj-polimer-notо‘qima qatlamli materiallarda qо‘llanilgan; tuya va qо‘y juni, paxta va paxta/poliefir trikotaj matosi, tо‘rsimon yelim parda asosida havo va bug‘ о‘tkazuvchi, yuqori termoizolyatsion xususiyatli qatlamli materiallar yaratilgan; tuya juni asosida olingan qatlamli astarlik materialni qо‘llagan holda qishki poyabzal namunalari yaratilgan; sovuqdan himoya qiluvchi maxsus poyabzalning konstruktiv va texnogolik parametrlari, texnologik reglamenti ishlab chiqilgan.

Book Details:

ISBN-13:

978-613-8-25724-0

ISBN-10:

6138257243

EAN:

9786138257240

Book language:

Uzbekistan

By (author) :

ADHAM SALIMOVICH RAFIKOV
NODIR BAHODIROVICH MIRZAYEV

Number of pages:

208

Published on:

2022-06-24

Category:

Technology