Mazkur monografiya boshlang‘ich ta’limda Hozirgi zamon o‘zbek tili fani o‘quv jarayonida uzviylik mavzusiga bag‘ishlangan bo‘lib undan o‘quv predmetining dastur va darsliklarining tahlili shuningdek ularning bosqichlik tamoyili, tasnifi, ta’limning maqsadi bilan mazmuni uyg‘unligini ta’millovchi didaktik omillarini o‘rganish. Boshlang‘ich ta’limda uzviylikni ta’minlash zamonaviy samarali texnalogiyalarni tanlash va ularning bolalar yoshi, imkoniyatlari va iqtidori yo‘nalishida tahlil qilish. Tadqiqotlar natijasi asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun o‘quv-metodik qo‘llanmalar yaratish va uning tarkibiy tizimini tuzish.

Book Details:

ISBN-13:

978-613-8-25775-2

ISBN-10:

6138257758

EAN:

9786138257752

Book language:

Uzbekistan

By (author) :

Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna

Number of pages:

128

Published on:

2022-07-13

Category:

Social pedagogy, social work