Konnotativ ma'noning segment fonetik vositalarda ifodalanishi

Konnotativ ma'noning segment fonetik vositalarda ifodalanishi

Konnotativ ma’noning segment fonetik vositalarida ifodalinishi [Matn]: monografiya

GlobeEdit ( 2022-07-13 )

€ 54,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Konnotativ ma’noning segment fonetik vositalarida ifodalinishi [Matn]: monografiya.Ushbu monografiyada Ingliz va O’zbek tilshunosligida konnotativ ma’noning leksik va frazeologik, morfologik, fonetik birliklarga xosligi haqida fikrlar bayon etilgan. Bu hozirgi zamon tilshunosligida semasiologik va stilistik yo’nalishidagi tadqiqotlarga e’tibor kuchayayotganligini ko’rsatadi.Tilning taraqqiyotiga mas’uliyat bn qarash, uning turli sathlari bo’yicha, ayniqsa, hissiy ta’sirchanlikligini har tomonlama chuqur o’rganish muhim hisoblanadi. Chunki til mohiyatan ichki qurilishi jihatidan nominativ va ekspressiv vazifalarni bajarish qudratiga ega bo’lgan vositasidir. Monografiya stilistika, leksikologiya, diskurs tahlil kabi fanlarning tegishli o’rinlarini yoritishga yordam beradi. Shuningdek, monografiyada zikr etilgan natijalar bo’yicha ma’ruza matnlarini tayyorlashda, malakaviy bitiruv ishlari va dissertatsiyalar yozishda, sohaga doir lug’atlar yaratishda foydalanish mumkin.

Book Details:

ISBN-13:

978-613-9-41449-9

ISBN-10:

6139414490

EAN:

9786139414499

Book language:

Uzbekistan

By (author) :

Firuza Narzullayeva

Number of pages:

116

Published on:

2022-07-13

Category:

Monographies