Rádiológia pre Medikov

Rádiológia pre Medikov

Vysokoškolské Učebné Texty

GlobeEdit ( 2021-05-13 )

€ 84,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Kniha slúži na pregraduálne vzdelávanie medikov, študentov medicíny. Poskytuje základné informácie o rádiologickej diagnostike. Vo všeobecnej časti sú informácie o ionizujúcom žiarení a radiačnej ochrane, taktiež príprava pacientov na vyšetrenie jednotlivými zobrazovacími metódami aj princíp modalít zobrazovacích vyšetrení. Špeciálna časť je zameraná na vyšetrenia jednotlivých orgánov. Súčasťou knihy je početná obrazová dokumentácia.

Book Details:

ISBN-13:

978-613-9-41937-1

ISBN-10:

6139419379

EAN:

9786139419371

Book language:

Slovenian

By (author) :

Tatiana Muchová

Number of pages:

368

Published on:

2021-05-13

Category:

Medicine