Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom zahraničného obchodu medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou ovplyvneným sankciami. Práca slúži ako ucelený text pojednávajúci o problematike zahraničného obchodu medzi spomenutými krajinami po uvalení sankcií až po konkrétnu aplikáciu. Prvá hlavná kapitola poskytuje teoretický rámec pre ozrejmenie dôležitosti medzinárodného obchodu a medzinárodných sankcií ako súčasti politiky. Do metodiky som zahrnul medzinárodné vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou. V poslednej kapitole prinášam pohľad na aktuálnu ekonomicko-politickú situáciu a svoj pohľad na problematiku.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-61374-5

ISBN-10:

6200613745

EAN:

9786200613745

Book language:

Latvian

By (author) :

Adam Bartoň

Number of pages:

60

Published on:

2020-10-12

Category:

Commercial law, Business law