Гуманітарні студії. Humanities studies

Гуманітарні студії. Humanities studies

Наукові праці

GlobeEdit ( 2021-06-16 )

€ 79,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Міждисциплінарний часопис «Гуманітарні студії» – це академічний майданчик для висвітлення результатів наукових пошуків із філософії, культурології, мовознавства, педагогіки, інформології, бібліотекознавства, архівознавства, журналістикознавства, комунікології та інших гуманітарних і соціальних наук. Його головним завдання є надання можливості вченим у сфері суспільних наук об’єднати наукові дослідження та надати їм комплексності, усебічності, адже нині не існує жодної значущої для суспільного життя проблеми, яка могла б бути вирішена в межах лише одного предметного напрямку чи науки. Пропонований випуск присвячено актуальним питанням сучасного медійного простору, зокрема особливостям висвітлення специфічної тематики у ЗМІ, впливогенному потенціалу медій, окремим аспектам мандрівної журналістики, галузевому документознавству, міжкультурній комунікації в мережі. Потужно висвітлено мовознавчу проблематику медій: порушення мовних норм у текстах інформаційних сайтів, газет, інтернет-видань, телебачення; дотримання принципів культури мовлення журналістів українських ЗМІ; мовленнєва репрезентація політичних лідерів у медійному просторі тощо.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62265-5

ISBN-10:

6200622655

EAN:

9786200622655

Book language:

Ukrainian

Edited by:

В.Г. Спрінсян

Number of pages:

312

Published on:

2021-06-16

Category:

General Humanities