Διαχείριση έκτακτων περιστατικών σε Πρωτοβάθμια δομή Υγείας στην Ελλάδα

Διαχείριση έκτακτων περιστατικών σε Πρωτοβάθμια δομή Υγείας στην Ελλάδα

Μελέτη τρόπου αντιμετώπισης και διαχείρισης έκτακτων περιστατικών σε Κέντρο Υγείας στην Ελλάδα

GlobeEdit ( 2021-05-19 )

€ 35,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Το βιβλίο κάνει αναλυτική αναφορά στον τρόπο λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Υγείας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, μέσω μίας διεξοδικής έρευνας γίνεται προσπάθεια να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας ενός Κέντρου Υγείας σε μία ημιαστική περιοχή, καθώς, επίσης, και να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα περιστατικά που δέχεται η Πρωτοβάθμια δομή μέσω της μελέτης και των στοιχείων που απορρέουν από αυτή. Επιπλέον, αποτυπώνονται οι ελλείψεις και οι δυσκολίες που προκύπτουν και δυσχεραίνουν την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας. Τέλος, θέτονται προτάσεις για την αναβάθμιση των δομών και δράσεων υγείας και για την καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62274-7

ISBN-10:

6200622744

EAN:

9786200622747

Book language:

Modern Greek

By (author) :

Georgia Kampouridou

Number of pages:

56

Published on:

2021-05-19

Category:

Medicine