Tarix fanida innovatsiyalar: texnologiya, modellar VA metodlari hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib, uning rivojlanish bosqichlari, Yillar bilan birgalikda tashkil qilingan tajribalarni o'rganish VA Ta'limni amalga oshirishni o'rganish Lozi. Zamonaviy Ta'lim texnikasini tashkil etishda qo'llaniladigan texnik vositalar haqida ma'lumotga ega bo'lish, ular rivojlanish texnologiyasini o'rganish, ma'ruza yoki seminar mashg'ulotlarini o'tkazish bo'yicha VA tashkil etishni talab qiladi. Tarix fanino o'qitishda Internet VA Onlayn resurs markazlaridan foydalanishda foydalanish Hamdi ko'rgazma slayd materiallarini tayyorlash bo'yicha qurilish ishlarida Lozi. Tajriba Shuni ko'rsatmalaridagi, aksariyat tarix ta'limi yo'nalishi talablari Internet Onlayn resurs VA VA AKT va vositalaridan foydalanilayotgan vaziyatda Duch kelmoqda.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62279-2

ISBN-10:

6200622795

EAN:

9786200622792

Book language:

English

By (author) :

Boymirzayev Khurshid

Number of pages:

116

Published on:

2021-05-17

Category:

History