Ушбу китобда MFI типидаги цеолитида, яъни ZSM-5 типидаги цеолитлар аналоглари ёрдамида ишлаб чиқариш жараёнларидаги оқова сув таркибидан турли аралашмаларни тозалаш, углерод (IV) оксид,бензол,спиртлар молекулаларини тозалаш имкониятлари кўрсатилган.Шунингдек,олиб борилган илмий тадқиқот ишлари натижасида эришилган қуйидаги илмий янгиликлар батафсил баён этилган:сув,углерод (IV) оксиди,н-гептан,бензол,метил ва этил спиртларни NН4ZSM-5 цеолитида адсорбцияланишининг тўлиқ термодинамик тавсифлари (DН, DG ва DS) ва изотермаси, МҲТНнинг икки ва уч ҳадли математик тенгламалари асосида исботланган;NН4ZSM-5 цеолитида сув,углерод (IV) оксиди, бензол, метил ва этил спиртларнинг адсорбция иссиқлиги поғонали кўринишда бўлиб,иссиқликнинг юқори поғоналарида цеолит таркибидаги NН4+ сони билан адсорбат ўртасида корреляцион боғланиш бўлиши аниқланган;NН4ZSM-5 цеолитида сув, углерод IV оксиди,н-гептан, бензол ва метил, этил спиртларининг адсорбция хусусиятларидан цеолит тузилиши, яъни аммоний катионларини сони ва жойлашиши аниқланган;NH4ZSM-5 цеолити таркибидаги NH4+катиониҳисобига катионсиз формасига нисбатансув молекулари адсорбцияси икки баробар кўп бориши (катионсиз 9,8 H2O/э.я.)аниқланган.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62286-0

ISBN-10:

6200622868

EAN:

9786200622860

Book language:

Tajik

By (author) :

T. Абдулхаев
Ш. Кулдашева
Ф. Рахматкариева

Number of pages:

124

Published on:

2021-05-11

Category:

Inorganic chemistry