XALQ PЕDAGOGIKASI

XALQ PЕDAGOGIKASI

Darslik

GlobeEdit ( 2021-05-20 )

€ 74,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Darslikda xalq pеdagogikasi fanining mazmun-mohiyati, tadqiqot ob’еkti, manbalari, maqsadi va vazifalari, jamiyatimiz hayotida ushbu fanning tutgan o’rni va amaliy ahamiyati kеng qamrovli yoritilgan.Mazkur darslik amaldagi fan dasturi asosida tayyorlangan bo‘lib, 5110900 - pеdagogika va psixologiya yo’nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan. Unda xalq pedagogikasining nazariy asoslari, o’zbek xalqining milliy, ma’rifiy, ma’naviy va madaniy meroslarining berkamol shaxsni voyaga yetkazishda tutgan o’rni, bo’lg’usi mutaxassislarni ta’lim-tarbiya jarayonida xalq pedagogikasi manbalaridan o’z o’rnida, maqsadga muvofiq samarali foydalanish yo’llari yoritilgan. Darslik mazmunida fan bo‘yicha nazariy materiallar, amaliy va mustaqil ish topshiriqlari, nazorat testlari va savollar o’rin olgan.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62322-5

ISBN-10:

6200623228

EAN:

9786200623225

Book language:

Uzbek

By (author) :

Mutalipova Mavlyuda

Number of pages:

280

Published on:

2021-05-20

Category:

General Humanities