Оваа дисертација ги третира деталите во романите „Пиреj“ од Петре М. Андреевски и „Ана Каренина“ од Лав Николаевич Толстој. Вниманието, пред сè, е насочено кон литературните околности што учествуваат во конституирањето на главните женски ликови во двата одделени романи - Велика и Ана. Како дел од поголема целина, опис или портрет (=опис на личност), деталите се презентираат преку синегдотична операција, а последната анализа е конституирање на „материјални“ и „вербални“ детали.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62337-9

ISBN-10:

6200623376

EAN:

9786200623379

Book language:

Macedonian

By (author) :

Луси Караниколова- Чочоровска

Number of pages:

240

Published on:

2021-06-02

Category:

Other