ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԲԱԶՄԱՉԱՓ ՌԵԳՐԵՍԻՈՆ ՄՈԴԵԼԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԲԱԶՄԱՉԱՓ ՌԵԳՐԵՍԻՈՆ ՄՈԴԵԼԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Հայաստանի անշարժ գույքի երկրորդային շուկայի բնակելի սեգմենտի զարգացման գործոնների վերլուծություն և կանխատեսում

GlobeEdit ( 2021-05-26 )

€ 49,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Պետության համար կարևոր խնդիր է վերահսկել և վերլուծել անշարժ գույքի շուկայի զարգացումը, քանի որ անշարժ գույքը շուկայական հարաբերությունների ողջ համակարգի հիմքն է։Առաջին հերթին անհրաժեշտ է հաստատել տարբեր գործոնների փոխկապվածության բարձր աստիճանը անշարժ գույքի շուկայի զարգացման մակարդակի հետ։Ուսումնասիրության նպատակին հասնելու համար աշխատանքի շրջանակում ներկայացրել եմ անշարժ գույքի շուկայի էությունը և դրա բաղադրիչները, առանձնացրել եմ անշարժ գույքի շուկայի զարգացման վրա ազդող գործոնները, մշակել եմ բազմաչափ գծային ռեգրեսիոն մոդել: Հիմք ընդունելով մշակված մոդելը վերլուծել եմ անշարժ գույքի արժեքի վրա ազդող գործոնների փոխկապվածությունը և գնահատել դրանց ազդեցության աստիճանը։<p>Պետության համար կարևոր խնդիր է վերահսկել և վերլուծել անշարժ գույքի շուկայի զարգացումը, քանի որ անշարժ գույքը շուկայական հարաբերությունների ողջ համակարգի հիմքն է։</p><p>Առաջին հերթին անհրաժեշտ է հաստատել տարբեր գործոնների փոխկապվածության բարձր աստիճանը անշարժ գույքի շուկայի զարգացման մակարդակի հետ։</p><p>Ուսումնասիրության նպատակին հասնելու համար աշխատանքի շրջանակում ներկայացրել եմ անշարժ գույքի շուկայի էությունը և դրա բաղադրիչները, առանձնացրել եմ անշարժ գույքի շուկայի զարգացման վրա ազդող գործոնները, մշակել եմ բազմաչափ գծային ռեգրեսիոն մոդել: Հիմք ընդունելով մշակված մոդելը վերլուծել եմ անշարժ գույքի արժեքի վրա ազդող գործոնների փոխկապվածությունը և գնահատել դրանց ազդեցության աստիճանը։</p>

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62349-2

ISBN-10:

620062349X

EAN:

9786200623492

Book language:

Armenian

By (author) :

Mariam Petrosyan

Number of pages:

88

Published on:

2021-05-26

Category:

Other