QIZIQMACHOQLARNING JANRIY TABIATI VA BADIIYATI

QIZIQMACHOQLARNING JANRIY TABIATI VA BADIIYATI

MONOGRAFIYA

GlobeEdit ( 2021-06-01 )

€ 55,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Monografiyada o‘zbek bolalar folklorining anʼanaviy, mustaqil sheʼriy shakllaridan biri – qiziqmachoqlar xalq qo‘shiqchiligining janriy jihatdan tadrijiy taraqqiyotini o‘rganishda muhim manbalardan biri ekanligi ilmiy-nazariy asoslangan; qiziqmachoqlar xalq qiziqchiligi, ertaklar, bolalar folkloridagi erkalama, ovutmachoq, sanama, tegishmachoq, tez aytish, guldur-gup, hukmlagich kabi janrlar bilan bog‘liqlikda kelib chiqqani va badiiy taraqqiy topganligi, o‘ziga xos janriy xususiyatlarga egaligiga alohida eʼtibor qaratilgan. Risolada qiziqmachoqlarning mavzuiy-shakliy turlari, anʼanaviy obrazlar tizimi, asosiy motivlari, lingvopoetik va kompozitsion xususiyatlari, band qurilishi, vazni, qofiyalanish tizimi, ifoda-tasvir uslubi, badiiy-estetik vazifalari faktik materiallar orqali aniqlangan.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62370-6

ISBN-10:

6200623708

EAN:

9786200623706

Book language:

Uzbek

By (author) :

ADIZOVA NIGORA BAXTIYOROVNA

Number of pages:

136

Published on:

2021-06-01

Category:

Pedagogy