Формування оперативного логістичного контролінгу на підприємстві

Формування оперативного логістичного контролінгу на підприємстві

Поглиблено теоретичні та обґрунтувано методичні основи формування оперативного логістичного контролінгу на підприємстві

GlobeEdit ( 2021-06-02 )

€ 49,90

Buy at the MoreBooks! Shop

В монографії одержали подальший розвиток: склад інструментарію оперативного логістичного контролінгу шляхом додавання до прийомів щодо збору інформації для управлінського персоналу трьох складових; методичний підхід щодо розробки системи підконтрольних показників основою якого є використання матриці розподілу адміністративних завдань управління для розподілу відповідальності. Удосконалено: сутність поняття «оперативний логістичний контролінг», що на відміну від існуючих враховує виконання всіх функцій контролінгу та орієнтацію на майбутній розвиток шляхом безперервного системного удосконалення роботи підприємства; методичний підхід щодо діагностики економічної результативності логістичної діяльності (ЕРЛД) підприємства, що на відміну від існуючих дозволяє під час інтегральної оцінки ЕРЛД охарактеризувати рівень виконання умови ефективності використання ресурсів під час виконання логістичної діяльності. Використання підприємствами одержаних результатів дозволить створити умови для визначення рівня економічної результативності їх діяльності, зокрема логістичної, та розробки рекомендацій з ії забезпечення, що є запорукою успіху підприємства в сучасних умовах господарювання.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62375-1

ISBN-10:

6200623759

EAN:

9786200623751

Book language:

Ukrainian

By (author) :

Яна Догадайло

Number of pages:

128

Published on:

2021-06-02

Category:

Management