O‘ZBEK TILIDA FRAZEOLOGIK GRADUONIMIYA

O‘ZBEK TILIDA FRAZEOLOGIK GRADUONIMIYA

MONOGRAFIYA

GlobeEdit ( 2021-06-02 )

€ 35,90

Buy at the MoreBooks! Shop

O‘zbek tilshunosligida gradatsiya hodisasi til birliklari orasidagi leksik-semantik munosabatni ifodalovchi paradigma sifatida maxsus tadqiq etilgan bo‘lsa-da, ushbu hodisaning frazemalarda yuzaga chiqishi kognitiv va pragmatik aspektda tadqiq etilmagan. Demak, o‘zbek tilida “frazeologik graduonimiya” hodisasining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish zaruriyati ushbu tadqiqotning muhimligini belgilaydi.Tadqiqotning maqsadi o‘zbek tilidagi frazemalarda darajalanish hodisasini ko‘rsatish va darajalanish xususiyatiga ega frazemalarning badiiy nutqda qo‘llanish doirasini o‘rganishdan iborat.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62377-5

ISBN-10:

6200623775

EAN:

9786200623775

Book language:

Uzbek

By (author) :

Shahlo Akmal qizi
Dilorom Nigmatovna

Number of pages:

84

Published on:

2021-06-02

Category:

Other languages / other literatures