Ushbu monografiyada “O‘quvchi-yoshlar tarbiyasini amalga oshirishning nazariy asoslari”, unda yoshlar tarbiyasi, ularni to’g’ri tarbiyalash shartlari, ularni Vatanga muhabbat ruhida xalqning eng yaxshi urf-odatlari va oilaviy an’analari ruhida, jamiyat uchun bilimdon va madaniyatli shaxs qilib tarbiyalashning ijtimoiy va ilmiy pedagogik asoslari to`g`risida so`z yuritiladi. “Mehnat ta'limi darslarida o‘quvchilarda mehnat tarbiyasini shakllantirish metodikasi” deb nomlangan qismida talabalarda mehnat tarbiyasini rivojlantirish shakllari va metodlari toʼgʼrisida fikrlar bayon etilgan. Mazkur monografiya tayanch doktorantura hamda 5111700-Boshlang‘ich talim va sport tarbiyaviy ish talim yo‘nalishi talabalari hamda umumta’lim maktablari boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga mo‘ljallangan.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62394-2

ISBN-10:

6200623945

EAN:

9786200623942

Book language:

Uzbek

By (author) :

Qurbonova Shoira

Number of pages:

124

Published on:

2021-06-14

Category:

Primary school