Ushbu monografiya elektron korpusning NLP –tabiiy tilni qayta ishlash, kompyuter lingvistikasi, leksikografiya, tarjimashunoslik, til pedagogikasi, tilshunoslikning turli yo‘nalishlaridagi tadqiqotlar uchun obyekt sifatidagi o‘rni, tasniflangan matnlarning reprezentaviligi masalalari, lingvistik va dasturiy ta’minot yaratish bosqichlari, lingvistik annotatsiyalangan o‘zbek tili korpusini morfologik va sintaktik teglash, o‘zbekcha matn uchun morfologik va sintaktik analizator yaratishda FST (chekli avtomat transyuteri) hamda UdPipe texnologiyalarni tatbiq etish usullari, parallel korpusning tarjima birliklarini muqobilligi va segmentlarga ajratish jarayonlari, leksikografik ma’lumotlar bazasini loyihalash hamda tarjima xotirasini (Translation memory) Wordfast texnologiyasi kabi uskunalar yordamida shakllantirish, korpus menejeri uchun matnni avtomatik tahrirlashning turli algoritmik usul (metrika)laridan foydalanishning nazariy va amaliy masalalariga bag‘ishlanadi.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62473-4

ISBN-10:

6200624739

EAN:

9786200624734

Book language:

Uzbek

By (author) :

Nilufar Abduraxmonova

Number of pages:

212

Published on:

2021-07-08

Category:

Language and literature science