Ushbu o’quv qo‘llanmada boshlang’ich sinflarda va adabiyotdan sinfdan tashqari o’qish darslari boshlang’ich sinflarda o’tiladigan barcha predmet dasturlarining bo’limlari bilan bevosita bog’liq mashg‘ulotlarning yangiligini ta’minlashga qaratilgan innovatsion texnologiyalar asosida dars o’tish jarayonida foydalanish mumkin. Mazkur ishda sinfdan tashqari o’qish darslarini zamonaviy talablar asosida tashkil qilishning ilmiy-nazariy asoslari yoritilganligi boshlang’ich ta’lim jarayonini ilmiy, nazariy va metodik jihatdan tashkil etishda nazariy manba bo’lib xizmat qiladi.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62477-2

ISBN-10:

6200624771

EAN:

9786200624772

Book language:

Albanian

By (author) :

Mahfuza Shermatova

Number of pages:

68

Published on:

2021-07-19

Category:

Education, Occupation, Career