Книгата „Чекајќи ја егзегезата“ е структуирана во три поглавја и тоа: „Есеи“,„Интерпретации“ и „Рецензии“. Во делот „Есеи“ се објавуваат три текста што се однесуваат на одделни белешки за толкувањето на литературата. Во делот „Интерпретации“ се нудат практични анализи на прозни и пoетски книжевни дела од македонската литература од бројни автори како што се Ташко Георгиевски, Славко Јаневски, Блаже Конески, Димитар Солев, Живко Чинго, Венко Андоновски, Драги Михајловски, Петре Бакевски и други. Во делот „Рецензии“ се даваат бројни осврти за книжевно-историски и книжевно-теориски трудови од современата македонска книжевна продукција. Книгата „Чекајќи ја егзегезата“ е замислена и конципирана како симбиоза меѓу есејот, стручниот интерпретативен приод и книжевно-критичкиот осврт.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-62487-1

ISBN-10:

6200624879

EAN:

9786200624871

Book language:

Macedonian

By (author) :

Ранко Младеноски

Number of pages:

252

Published on:

2021-07-15

Category:

Language and literature science