ТЕМАТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ВРХУ МЕЖДУНАРОДЕН ЗНАЧЕНИE

ТЕМАТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ВРХУ МЕЖДУНАРОДЕН ЗНАЧЕНИE

СЪВРЕМЕННИТЕ РЕАЛНОСТИ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

GlobeEdit ( 2021-09-17 )

€ 94,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Тази конференция е за съвременната реалност, такава, каквато е - променлива, неочаквана, сложна и слабоуправляема. Нейната главна особеност е, че реалността е повлияна от вируса Ковид (SARSCoV-2), чиято медицинска и социално-икономическа природа е все още недостатъчно опозната и изучена.Сборникът по същество е за влиянието на вируса върху няколко подбрани функционални области и един стопански сектор. Неговата задача е да предизвика дебат за нов системен подход и по-добра ефективност при управлението на кризите, проявяващи се като рецесии, депресии, инфлации и дефлации. А така също и в други важни индикатори на съвременната реалност.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-2-48754-2

ISBN-10:

6202487542

EAN:

9786202487542

Book language:

Bulgarian

By (author) :

Ivan Micic

Number of pages:

536

Published on:

2021-09-17

Category:

Business management