Have you written a master thesis or a bachelor thesis?

Then GlobeEdit has the right offer for you.

We will publish your research!
More infos >

Login


Forgot your password?


Subscribe to our mailing list

NATURAL RESTORATİON OF SOİL FERTİLİTY WİTH ECOSYSTEM PROTECTİON

Ziyad Abbasov, Yegana TAGHİYEVA - ISBN: 978-620-6-79885-9

Etnolingvistika va Tilshunoslikga oid ba’zi mulohazalar

Ilmiy-ommabop risola

Ravshanbek Hamzayev - ISBN: 978-620-6-79879-8

O‘QUV FAOLIYATI MOTIVLARI

Motivatsiyani shakillanishida o‘qishfaoliyatining ahamiyati

Xurshida Axmatjonova - ISBN: 978-620-6-79849-1

Etilenni Oksiatsetillashning

kinetic qonuniyatlari

Feruz Nizomiddinovich Toshboyev - ISBN: 978-620-6-79801-9

BALAĞLARIN BƏSLƏNİLMƏSİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR

Y. H. Əbdüləzimov, S. M. Abdullayev - ISBN: 978-620-6-79862-0

MАKTАBGАСHА YOSHDАGI BOLАLАRDА XАVOTIRLАNISHNING DIАGNOSTIK TАHLILI

O‘zbekiston Respublikasi misolidaMONOGRAFIYA

SАIDАXON GАNIJONOVNА XАSАNOVА - ISBN: 978-620-6-79861-3

MAXSUS INTEGRAL TENGSIZLIKLAR VA ULARNING TADBIQLARI

MONOGRAFIYA

A. R. NE’MATOV - ISBN: 978-620-6-79844-6

YUQORI TARTIBLI XUSUSIY HOSILALI DIFFERENTIAL TENGLAMALAR UCHUN

NOLOKAL MASALALAR

I. B. KULANOV, N. A. SUYUNOVA - ISBN: 978-620-6-79848-4

GRYOBNER BAZISLARI VA ULARNI HISOBLASH ALGORITIMI

MONOGRAFIYA

MEHRIDDIN MUSTAFAYEVICH USANOV - ISBN: 978-620-6-79840-8