SHARQ TILLARI: ESKI O‘ZBEK YOZUVI Darslik

Mazkur darslik oliy ta’lim muassasalarining o‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan

Mardon Rahmatov, DILDORA TOSHEVA - ISBN: 978-620-0-61823-8

€ 79,90

РУССКО–АНГЛО–УЗБЕКСКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ спортивных терминов

Сохиб Салимович Шарипов, Рано Ашуровна Ахмедова, Мохибегим Фазлиддиновна Нематова - ISBN: 978-620-0-61818-4

€ 49,90

Тилшуносликнинг фалсафий масалалари

Монография

Ҳамид Неъматов, Бахтиёр Менглиев, Адиба Ботирова - ISBN: 978-620-0-61762-0

€ 49,90

Multiple Intelligence Theory: Reducing Foreign Classroom Anxiety

An action research project about how the use of MIT reduced FLCA in children adapting to a bilingual system.

Leyla Saavedra Saavedra, Verónica Yáñez Monje - ISBN: 978-620-0-61680-7

€ 35,90

MONOGRАFIYA

Xаlq tа’limi xodimlаri mаlаkаsini oshirishdа onlаyn ochiq kurslаrning ahаmiyati vа o‘rni

Soyibnazarov Аbbosjon - ISBN: 978-620-0-61812-2

€ 49,90

Bolalar va oʻsmirlarda sogʻlom turmush tarzini shakllantirish

Monografiya

Olloqova Oʻg'iljon - ISBN: 978-620-0-61815-3

€ 49,90

MONOGRAFIYA

TO'RTINCHI SINFLАRDА KАSB TАNLАSHGА O‘RGАTISHDА INTЕGRАTSION YONDАSHUV

Malika Haydarova - ISBN: 978-620-0-61810-8

€ 49,90

Методологія і організація наукових досліджень

Габріелла Бірта, Юрій Бургу, Людмила Флока · Олена Горячова - ISBN: 978-620-0-61809-2

€ 64,90

Towards a better world

Tourism, Pandemics, Climate Emergency and Human Rights

João Viegas Fernandes, Filomena Maurício Fernandes - ISBN: 978-620-0-61785-9

€ 51,90

Karl Marx di Arrif

tamezgunt

M. FARISI, H. ZARRAOUI - ISBN: 978-620-0-61786-6

€ 35,90