Σχολική Βία - Σχολικός εκφοβισμός

Κωνσταντίνος Μονάχος - ISBN: 978-620-0-61400-1

€ 35,90

Материаллар қаршилиги

Чўзилиш, сиқилиш

Кубаймурат Исмайилов, Равшан Индиаминов, Камола Каримова - ISBN: 978-620-0-61402-5

€ 74,90

Xamirdan tayyorlanadigan taomlar va yevropa milliy taomlari

Risola

Yulduz Pirnazarovna Urunbayeva, Shoxruxbek Asqaraliyevich Uralov - ISBN: 978-620-0-61425-4

€ 35,90

Tilshunoslikka kirish

Darslik filolog talabalar, tilshunoslik masalalari bilan qiziquvchilar, shug‘ullanuvchilar uchun mo‘ljallangan

R. Sayfullayeva, D. Yuldasheva, N. Mamadaliyeva · M. Abuzalova - ISBN: 978-620-0-61411-7

€ 74,90

O'rikdan sharbat olish. Dastlabki ishlov berish texnologiyasi

Risola

Yulduz Pirnazarovna Urunbayeva, Shoxruxbek Asqaraliyevich Uralov - ISBN: 978-620-0-61419-3

€ 35,90

Ўзбек тили сўз бирикмаларида шахс тавсифи

Монография

Хожиева Махфират Юсуповна - ISBN: 978-620-0-61427-8

€ 49,90

Publitsistik uslubda perifrazalar

Monografiya

Umidaxon Ahmadova - ISBN: 978-620-0-61399-8

€ 49,90

Либерализм - Ўзбекистон жамияти тараққиётининг бош йўналиши

Эркин инсондан - эркин жамият сари

Муродулла Мирзаев - ISBN: 978-620-0-61418-6

€ 41,90

HOZIRGI O‘ZBEК TILI

Darslik o‘zbek tilshunosligining jahon andozalariga mos yo‘nalishi – substansial tilshunoslik yutuqlariga tayanadi

R. Sayfullayeva - ISBN: 978-620-0-61410-0

€ 94,90