O‘ZBEK TILIDА EVFEMIZM VА DISFEMIZM

to‘ldirilgan qayta nashr

Хurshida QODIROVА - ISBN: 978-613-9-41494-9

€ 54,90

Munosabatlarni samarali tashkil etish yo`llari

Ta`lim tizimi sifatini oshirishda xodimlar bilan

G.D. Xasanova, H.M. Mo`minov - ISBN: 978-613-9-41559-5

€ 54,90

Товарознавство продукціії тваринництва з основами технології

Габріелла Бірта, Юрій Бургу Аліна Ткаченко, Людмила Флока Зоя Рачинська - ISBN: 978-613-9-41600-4

€ 76,90

New York City varázsa

Befolyásoló tényezők a városimázs kialakulásában

Bódi Anita - ISBN: 978-613-9-41539-7

€ 39,90

Tudásmenedzsment extrém gyorsan változó szervezetekben

Jankó Dániel, Nagy Dalma, Takács-Fulai Viktória - ISBN: 978-613-9-41545-8

€ 54,90

Hozirgi zamon o‘zbek tili fani o‘quv jarayonida uzviylik

Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna - ISBN: 978-613-8-25775-2

€ 61,90

Irresistible Films; Emma 2020

How to Deal With English Through Films And Full-Dialogues of Emma 2020

M. R. Rast - ISBN: 978-3-330-80626-9

€ 54,90

Konnotativ ma'noning segment fonetik vositalarda ifodalanishi

Konnotativ ma’noning segment fonetik vositalarida ifodalinishi [Matn]: monografiya

Firuza Narzullayeva - ISBN: 978-613-9-41449-9

€ 54,90

Zamonaviy o`zbek she’riyatda suv bilan bog`liq

Obrazlar tahlili

Nizomova Shoxista Shodiyevna - ISBN: 978-613-8-25757-8

€ 54,90

Irresistible Films; The Queen's Gambit

Full-Dialogue of The Queen's Gambit

M. R. Rast - ISBN: 978-3-330-80629-0

€ 76,90