Детаљот во „Ана Каренина“ и „Пиреј“

Луси Караниколова- Чочоровска - ISBN: 978-620-0-62337-9

€ 69,90

Тижорат банкларида муаммоли активлар ҳисоби ва аудити

МОНОГРАФИЯ

Даврон Акромович Тошпулатов - ISBN: 978-620-0-62342-3

€ 64,90

O‘ZBEK TILIDA FRAZEOLOGIK GRADUONIMIYA

MONOGRAFIYA

Shahlo Akmal qizi, Dilorom Nigmatovna - ISBN: 978-620-0-62377-5

€ 35,90

Concept and Nature of Merchant Banking

Concept of Merchant Banking System in India

Morusu Siva Sankar - ISBN: 978-620-0-62388-1

€ 64,90

CHAPAQAY O‘QUVCHILAR UCHUN YOZUV DAFTARI

1-SINF

QO‘LDOSHEV RUSTAMBEK AVEZMURODOVICH - ISBN: 978-620-0-62371-3

€ 35,90

English idioms

Charos Uralova - ISBN: 978-620-0-62336-2

€ 35,90

ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

МОНОГРАФИЯ

МУСОХОН МУХТОРЖАНОВИЧ ҚАМБАРОВ - ISBN: 978-620-0-62362-1

€ 55,90

QIZIQMACHOQLARNING JANRIY TABIATI VA BADIIYATI

MONOGRAFIYA

ADIZOVA NIGORA BAXTIYOROVNA - ISBN: 978-620-0-62370-6

€ 55,90

God of Creation in Hinduism Brahma

Brahma is recognized as the God of creation

Morusu Siva Sankar - ISBN: 978-620-0-62339-3

€ 69,90

JOYLASHTIRUV VOSITALARINI LOYIHALASHTIRISH

Ushbu ma'ruzalar matnida joylashtiruv vositlarini loyihalshtirish bo'yicha asosiy ma'lumotlar bayon etilgan

Shohruhbek Irisboyev, Nargiza Talapova - ISBN: 978-620-0-62354-6

€ 49,90