India’s Foreign Policy since 1947 till date

A special focus on PM Modi’s Foreign Policy

Prashant Deshpande - ISBN: 978-613-9-41332-4

€ 26,90

TIL TIZIMI VA MAʼNOVIY MUNOSABAT MUAMMOSI

Monografiya

Bayramali Kilichev - ISBN: 978-613-9-41265-5

€ 54,90

Resurslarni qayta ishlashda virtual va bulutli texnologiyalar

bulutli texnologiyalar

Ozoda Safibullayevna Abdullayeva, Sevaraxon Shaxobbidinovna Otabayeva - ISBN: 978-613-8-25727-1

€ 39,90

A deterministic path planning algorithm for manipulators

- Backtrack free path planning algorithm (BFA) –

Shinsuke Tamura - ISBN: 978-613-8-25816-2

€ 36,90

GANDBOLNI O‘QITISH METODIKASI

O‘quv-metodik qo‘llanma

Alisher Ibragimov - ISBN: 978-613-9-41323-2

€ 39,90

Poyabzal detallari uchun polimer-to‘qima (noto‘qima) qatlamli material

MONOGRAFIYA

ADHAM SALIMOVICH RAFIKOV, NODIR BAHODIROVICH MIRZAYEV - ISBN: 978-613-8-25724-0

€ 71,90

Uticaj Eksploatacije Tehničkog Kamena na Kvalitet Zraka

Prilog Istraživanju

Ekrem Bektašević - ISBN: 978-613-9-41333-1

€ 71,90

OMMAVIY MADANIYATNI YOSHLAR TARBIYASIGA SALBIY TA’SIRI

VA UNI BARTARAF ETISH YO’LLARI

Lola Elibayeva - ISBN: 978-613-9-41337-9

€ 54,90

"BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINI O’QITISHDA

INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH" O’YINLAR MISOLIDA

Nodirabegim Sobirjonova - ISBN: 978-613-9-41286-0

€ 39,90

Sertésfajták és -hibridek húsminőségének alakulása

Egy végtermék előállító tenyésztési konstrukcióban

Mészáros Andor Tibor - ISBN: 978-613-9-41262-4

€ 26,90